Манай эмнэлэг нь Ge Voluson E10 Эхо оношилгоо дүрс оношилгооны аппаратын тусламжтайгаар маш нарийн оношилгоо хийж үйлчилж байна.
 – ЖИРЭМСНИЙ эрт үед нь тодорхойлох
 – ЖИРЭМСНИЙ ЭХО оношилгоо
Урагт ямар нэг асуудал байгаа эсэхийг нарийн шинжлээд зогсохгүй, ургийн хөгжлийг тодорхойлохоос гадна ургийн гаж хөгжлийг болон ургийн хромосомын гажгийн илрүүлэх эхо оношилгоог хийнэ.
– УРГИЙН ХӨГЖИЛ тодорхойлох
– ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХО оношилгоо
гэсэн маш нарийн оношилгоо шинжилгээнүүдийг хийж байна.