Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Манай үйлчилгээ

Өөрт тохирох үйлчилгээний мэдээлэл дээр дарж дэлгэрэнгүй үзээрэй.

ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭН

Эх барих тэргүүлэх зэргийн эмч нар ахлан үйлчилгээ үзүүлж байна.

СУВИЛАГЧ НАР

Салбартаа мэргэжлийн эмч, сувилагч нар үйлчилгээ үзүүлж байна.

ЗӨВЛӨГӨӨ

МЭДЭЭЛЭЛ