Өсвөр насны охидын эрүүл мэнд


Өсвөр үе, залуу нас нь хүний амьдралын шилжилтийн чухал үе бөгөөд тэдний насны онцлогт нь тохирсон бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн мэдээлэл, зөвлөгөө, тусламж үйлчилгээ нэн шаардлагатай байдаг.

Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаанаас авч үзвэл 15-19 насны охидын 15.3 хувь, хөвгүүдийн 34.9 хувь, 20-24 насны охидын 83.5 хувь, хөвгүүдийн 94.9 хувь нь бэлгийн харьцаанд орсон байна.

15-19 насны охидын 9.1 хувь, хөвгүүдийн 28.5 хувь, 20-24 насны охидын 28.0 хувь, хөвгүүдийн 62.7 хувь нь сүүлийн 12 сард бэлгийн хавьталд орсон, эрэгтэйчүүдийн 40 орчим хувь нь сүүлийн бэлгийн хавьталдаа бэлгэвч хэрэглээгүй байна (НҮТС,2013 он).

Мөн залуучуудын 60.4 хувь нь НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээг хаанаас авахаа мэддэггүй байна. Тэдний 36.8 хувь нь эрүүл мэндийн багш, 47.1 хувь нь олон нийтийн телевиз, 43.8 хувь нь найз нөхдөөсөө бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талар мэдээллийг авсан байдаг. (НҮТС,2013 он).


Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр 2017 онд үр хөндөлтийн 17530 тохиолдол бүртгэгдэж, үүнээс 20-иос доош насныхны үр хөндөлт 5.3 хувийг эзлэж байгаа юм.


Эдгээр насны залуучууд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар багш, эцэг, эхтэйгээ ярьдаггүй, найз нөхөдтэй зөвлөх, буруу мэдээлэлд суурилж шийдвэр гаргах хандлагатай байгааг харуулж байна.


Өсвөр үе, залуучуудад чиглэсэн, тэдний хэрэгцээ шаардлагад тохирсон, эрүүл зан үйлийг дэмжих, тулгамдсан эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь улс орны ирээдүйн эрүүл мэнд, нийгмийн дэд бүтцэд авч буй арга хэмжээ юм. (ДЭМБ, 2012 он)


Иймд манай улсын өсвөр үе, залуучуудад, эцэг эхчүүдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дэмжих, урьдчилан сэргийлэх, зөв зохистой үйлдэл үйл хийх чадварыг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг жилээс жилд сайжруулах нь бидний үүрэг, хариуцлага билээ.
Иргэн эрүүл бол, айл бүр аз жаргалтай байж улмаар улс орон хөгжин дэвшинэ.

Холбоотой мэдээлэл