Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг үнэ тариф: Шинжилгээ, үйлчилгээ болон багц үйлчилгээнүүд багтана.

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

“Цагаан уул” эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн үйлчилгээний үнийн дэлгэрэнгүй тариф.

1Эмчийн үзлэг, зөвлөгөө25,000
2Төрсний дараах угаалга, оёдол авах20,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Жирэмсэн тодорхойлох 7 недель дотор/                                    25,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Хугацаа тодорхойлох 8-11 недель/  30,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /3сар NT, NB/ 60,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /3сар NT, NB ихэр/ 80,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Хромосомын эмгэгийн эрсдэл тооцох үнэлгээ/ 20,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /5сар/ 60,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /5сартай ихэр/ 80,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /8сар/ 60,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /8сартай ихэр/ 80,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /3сартайгаас дээш ургийн өсөлт хянах/ 60,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Давтан 1-2сар/ 15,000
Ургийн хэт авайн оношилгоо /Давтан 3-аас дээш сар/ 30,000
Эмэгтэйчүүдийн хэт авайн оношилгоо/Охид/ 25,000
Үтрээний хэт авайн оношилгоо40,000
Умайн хүзүүний өнгөт дуран40,000
Эмэгтэйчүүдийн хэт авайн оношилгоо/Ерөндөг тавиулснаас 1сар дотор/ Үнэгүй
1Энгийн зэс ерөндөг /Үзлэг, эхо, мазок, давтан үзлэг 1сар/ 90,000
2Охидын зэс ерөндөг /Үзлэг, эхо, мазок, давтан үзлэг 1сар/ 100,000
3Мөнгөжүүлсэн ерөндөг /Үзлэг, эхо, мазок, давтан үзлэг 1сар/ 130,000
4Суулгац тавих /Үтрээний хэт авайн оношилгоо орсон/ 140,000
5Суулгац авах50,000
6Ерөндөг авах30,000
7Шигдсэн ерөндөг авах50,000
1Умайн хүзүүний наалдац салгаад энгийн спираль тавих140,000
2Умайн хүзүүний наалдац салгаад мөнгөжүүлсэн спираль тавих190,000
3Бартолины булчирхайн буглаа нээх 100,000
4Умайн хүзүүний гаж хувирлыг эмчлэх /LEEP Син-1/ 450,000
5Умайн хүзүүний гаж хувирлыг эмчлэх /LEEP Шарх/ 350,000
6Гадна бэлэг эрхтний ургацаг авах /1-2 ширхэг/ 150,000
7Гадна бэлэг эрхтний ургацаг авах /3-5 ширхэг/ 200,000
8Гадна бэлэг эрхтний ургацаг авах /6-8 ширхэг/ 250,000
9Гадна бэлэг эрхтний ургацаг авах /9-дээш ширхэг/ 300,000
10Умайн хүзүүнээс эдийн шинжилгээ авах150,000
11Умайн хөндийгөөс эдийн шинжилгээ авах200,000
12Умайн хүзүүний ургацаг авах250,000
1Үтрээний угаалга /Генитон аппаратаар 1удаа/ 35,000
2Үтрээний угаалга /Генитон аппаратаар курс 7удаа /  210,000
1Үтрээний угаалга /Генитон аппаратаар 1удаа/ 35,000
2Үтрээний угаалга /Генитон аппаратаар курс 7удаа /  210,000
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Үзлэг
3Зөвлөгөө
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Умайн хүзүүний өнгөт дуран /Цууны хүчлийн сорил тавьж үзнэ/
3Үзлэг
4Зөвлөгөө
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Үтрээний ЭХО оношилгоо
3Үзлэг
4Зөвлөгөө
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Нойтон түрхэцийн шинжилгээ
3Хламид илрүүлэх PCR
4Үзлэг
5Зөвлөгөө
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Нойтон түрхцийн шинжилгээ
3Хламид илрүүлэх PCR
4B,C вирус түргэвчилсэн тест
5Тэмбүү /түргэвчилсэн тестээр/ 
6Дох илрүүлэх /түргэвчилсэн тестээр/ 
7Үзлэг
8Зөвлөгөө
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Умайн хүзүүний өнгөт дуран /Цууны хүчлийн сорил тавьж үзнэ/ 
3Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
4Үзлэг
5Зөвлөгөө
1Мазокийн шинжилгээ /Смарт/ 
2Умайн хүзүүний өнгөт дуран /Цууны хүчлийн сорил тавьж үзнэ/ 
3Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
4Үтрээний ЭХО оношилгоо
5Үзлэг
6Зөвлөгөө
1 Мазокийн шинжилгээ /Смарт/             40,000
2  Эсийн шинжилгээ           65,000
3 Эдийн шинжилгээ         150,000
4 Умайн хүзүүний хавдрын скрининг оношилгоо         120,000

Гематологи-39’000₮

1ЦДШ (Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ)           25,000
2Цусны бүлэг тодорхойлох             7,000
3Резус фактор тодорхойлох             7,000
1CRP (CLIA) 15,000
2RF15,000
3АСЛО15,000
4Анти CCP55,000
1Хүний папилома вирус (6,11,16,18)           80,000
2Хүний папилома вирус (15 хэв шинж, тоо)         130,000
3Хүний папилома вирус (21 хэв шинж, тоо)         180,000
4Хүний папилома вирус (28 хэв шинж, чанар)         225,000
1AFP (Элэг)35,000
2CEA (Ходоод, б/н гэдэс)35,000
3CA125 (Өндгөвч)45,000
4CA15-3 (Хөх)45,000
5CA19-9 (Нойр булчирхай)45,000
6CA72-4 (Ходоод, нойр булчирхай)48,000

Элэгний үйл ажиллагаа-60’500₮

1Альбумин5,500
2Нийт уураг5,500
3Асат5,500
4Алат5,500
5Нийт биллирубин5,500
6Шууд биллирубин5,500
7GGT5,500
8Сахар5,500
9Триглицерид5,500
10Шүлтлэг фосфатаза5,500
11Нийт холестерин5,500
1Нийт холестерин5,500
2Шүлтлэг фосфатаза5,500
3ЛДГ5,500
4GGT5,500
5Нийт биллирубин5,500
6Триглицерид5,500
1Кретинин6,000
2Мочевин5,500
3Шээсний хүчил5,500
1Альфа амилаза10,000
2Липаза20,000
1Триглицерид5,500
2Нийт холестерин5,500
3HDL13,000
4HDL13,000
1VB12 VitaminB1240,000
2Ferritin37,000
3FA Folic Acid40,000
425-OH Vitamin D45,000
1Тэмбүү (тоогоор) CLIA (TPHA)           30,000
2RPR           20,000
3RPR-Титр           30,000
4TPHA           15,000
5Тэмбүү (тест, ТPHA)           10,000
6ДОХ\ХДХВ (тест)           10,000
7B  вирусийн илрүүлэг (тест)           10,000
8C вирусийн илрүүлэг (тест)           10,000
1Фемофлор Скрин 4        65,000
2Фемофлор 8        120,000
3Фемофлор 16        195,000
4Фемофлор Скрин         150,000
5Фемофлор Скрин Plus (15 үзүүлэлт)         190,000
6Фемофлор 16 Plus (24 үзүүлэлт)         280,000
 PCR багц (13 үзүүлэлт)   200,000
Хламид трахоматис (PCR)30,000
Трихомонас вагиналис (PCR)30,000
Нейссера гоноррей  (PCR)30,000
Микоплазм генатилиум (PCR)30,000
Микоплазм хоминус (PCR)30,000
Гарднерелла вагиналис (PCR)30,000
Кандида альбиканс (PCR)30,000
Энгийн херпес вирус (PCR)30,000
Цитомегаловирус (PCR)30,000
Уреаплазма уреалитикум (PCR)30,000
Уреаплазма парвум (PCR)30,000
Хүний папилома вирус (16) (PCR)30,000
Хүний папилома вирус (18) (PCR)30,000
TNC Комплекс (Трихомонас+Гоноррей+Хламид)90,000
1Torch суурь (9 үзүүлэлт)220,000
2Toxo IgG32,000
3Toxo IgM32,000
4Rubella IgG32,000
5Rubella IgM32,000
6CMV IgG32,000
7CMV IgM32,000
8HSV 1&2 IgG32,000
9HSV 1&2 IgM32,000
10HSV 2 IgG32,000
1Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ25,000
2Цусны бүлэг7,000
3Резус фактор7,000
4В вирус  (тест)10,000
5С вирус  (тест)10,000
6Дох (тест)10,000
7Тэмбүү (тест)10,000
8Биохими (алат, асат, нийт билирубин, сахар)60,000
9Мазок40,000
PAPP-A170.000
B-HCG
1 FSH30,000
2LH30,000
3HCG/β- HCG30,000
4Prolactin (PRL)30,000
5Estradiol (E2)35,000
6Progesterone (PRG)35,000
7Testosterone30,000
8AMH (Anti-Mullerian Hormone)105,000
9 SHBG60,000
10free-testosterone40,000
1Бактериологийн шинжилгээ(шээс, умайн хүзүүний, үтрээний, буглаа, шархны, хоолойн, хөхний сүү, мэс заслын шарх)100,000
1 FSH30,000
2LH30,000
3HCG/β- HCG30,000
4Prolactin (PRL)30,000
5Estradiol (E2)35,000
6Progesterone (PRG)35,000
7Testosterone30,000
8AMH (Anti-Mullerian Hormone)105,000
9 SHBG60,000
10free-testosterone40,000
1  TSH22,000
2  T422,000
3  T322,000
4  FT425,000
5  FT325,000
1Кальци8,000
2Хлор10,000
3Магни8,000
4Фосфор8,000
5Натри10,000
6Төмөр8,000
7Цайр13,000
1Булчин тариа /тусгай/8,000
2Булчин тариа / 1ш /4,000
3Булчин тариа / 2ш /5,000
4Судас тариа /1 ш/5,000
5Судас тариа /2 ш/6,000
6Судас тариа /3 ш/7,000
7Дусал /1ш/6,000
8Дусал /2ш/7,000
9Дусал /3ш/8,000
10Дусал хольсон1,000
11Тариа хийх / судас, булчин, дусал/8,000
Энгийн зэс
ерөндөг
Үзлэг
оношилгоо
-Эмчийн үзлэг
-Мазок шинжилгээ
Үтрээний эхо оношилгоо
-Зөвлөгөө
-Давтан үзлэг /Эхний 1 сар/
ЭМД-аар 100%
хөнгөлнө
Спираль тавих үнэ 90.000төлөх үнэ 25000
Охидын зэс
ерөндөг
Үзлэг
оношилгоо
-Эмчийн үзлэг
-Мазок шинжилгээ
-Үтрээний эхо оношилгоо
-Зөвлөгөө
-Давтан үзлэг /Эхний 1 сар/
ЭМД-аар 100%
хөнгөлнө
Спираль тавих үнэ 100.000төлөх үнэ 35000
Мөнгөжүүлсэн
ерөндөг
Үзлэг
оношилгоо
Эмчийн үзлэг
-Мазок шинжилгээ
-Үтрээний эхо оношилгоо
-Зөвлөгөө
-Давтан үзлэг /Эхний 1 сар/
ЭМД-аар 100%
хөнгөлнө
Спираль тавих үнэ 130.000төлөх үнэ 65000
СуулгацҮзлэг
оношилгоо
Эмчийн үзлэг
Үтрээний эхо оношилгоо
-Зөвлөгөө
ЭМД-аар 100%
хөнгөлнө
Суулгац тавих үнэ 140,000төлөх нь 75000

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Мэдээлэл:

Similar Posts