ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

Энхдэлгэр эмч

Х.ЭНХДЭЛГЭР

Эх барих эмэгтэйчүүдийн ахлах зэргийн эмч Анагаах ухааны доктор

М.ЦЭНГЭЛ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

М.НИНЖМАА

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Г.УНДАРМАА

Г.УНДАРМАА

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

даваадулам эмч

ДАВААДУЛАМ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Г.НЯМДУЛАМ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Д.РЭНЦЭНХАНД

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Б.ОДСҮРЭН

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Б.БАТЦЭЦЭГ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Л.ЭНХЦЭЦЭГ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Ж.БЕУЛАХ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Цагаан уул эмч нар