Манай эмнэлэг нь Ge Voluson E10 ЭХО АППАРАТ дүрс оношилгооны аппаратын тусламжтайгаар маш нарийн оношилгоо хийж үйлчилж байна.

– ЖИРЭМСНИЙ эрт үед нь тодорхойлох

– ЖИРЭМСНИЙ ЭХО оношилгоо

Урагт ямар нэг асуудал байгаа эсэхийг нарийн шинжлээд зогсохгүй, ургийн хөгжлийг тодорхойлохоос гадна ургийн гаж хөгжлийг болон ургийн хромосомын гажгийн илрүүлэх эхо оношилгоог хийнэ.

– УРГИЙН ХӨГЖИЛ тодорхойлох

– ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭХО оношилгоо

гэсэн маш нарийн оношилгоо шинжилгээнүүдийг хийж байна.

Similar Posts