Зөвхөн ганцхан ширхэг (бидний нэрлэдгээр хуруу батерей байгальд ил задгай хаягдвал 1м² хөрсийг, 8тонн (8000 литр) ус бохирдуулдаг байна😮

Хаягдал зайнд агуулагдах химийн хорт бодисууд нь хөрс, ус, агаар, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг.

Тиймээс дууссан батерейгаа хогийн саванд бус, цуглуулах саванд хийхийг уриалж байна🌱.

Эмнэлэг дээрээ Хаягдал батерей цуглуулах хайрцаг байршууллаа.

Байгаль дэлхийгээ хайрлах ХАЙР энгийн зөв дадлаас эхэлнэ💚.

Similar Posts