Эмэгтэйчүүдийн өвчний үеийн үйлчилгээ

Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ

Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ гэж юу вэ?

Умайн хүзүүнээс гуужсан эсийг авч шинжилж харахыг эсийн шинжилгээ гэх ба энэ шинжилгээгээр хавдар болон хавдрын урьтал өвчнүүдийг оношлох боломжтой. Хавдрын урьдал өвчинд: жинхэнэ болон хуурамч шархлаа, улайлт, цагаарал, ургацаг гэх мэт эсийн өөрчлөлтөд эмгэг багтана.

Эдгээр эсийн өөрчлөлт нь хорт хавдар үүсэх үйл явцын нөлөөгөөр, эсвэл үрэвслээс үүдэн гарсан байж болно. Тиймээс өөрчлөлттэй гарсан ямар ч тохиолдолд үрэвслийн эсрэг эмчилгээ хийх бөгөөд эмч шаардлагатай гэж үзвэл нэмж эдийн шинжилгээ хийнэ.

  • Сарын тэмдэг ирж байх үед шинжилгээ өгөхгүй байх
  •  48 цагийн дотор ванд ороогүй байх
  •  48 цагийн дотор бэлгийн харьцаанд ороогүй байх
  •  48 цагийн дотор тампон, жирэмснээс сэргийлэх эм мөн эмэгтэйчүүдийн угаалгын шингэн, лаа зэргийг хэрэглээгүй байх.

  • Бэлгийн харьцааны дараа үтрээнээс цус гарах
  •  Үтрээнээс өтгөн, эвгүй үнэртэй ялгадас гарах
  •  Үтрээнээс сарын тэмдэг ирээгүй үед цус гарах

Эмэгтэй, Та эмэгтэйчүүдийн эмчид хандаж, умайн хүзүүний хавдрыг эрт илрүүлэх шинжилгээнд жил тутамд хамрагдсанаараа умайн хүзүүний хорт хавдраас өөрийгөө 100% сэргийлж чадна.

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Мэдээлэл: