Эмэгтэйчүүдийн өвчний үеийн үйлчилгээ

Умайн хүзүү-ний эдийн шинжилгээ

Умайн хүзүү-ний эдийн шинжилгээ гэж юу вэ?

Умайн хүзүүний өнгөт дурангийн шинжилгээ хийх явцад умайн хүзүүний гадаргууд хавдрын урьдал өвчний өөрчлөлт бүхий голомт тодорхойлогдох үед оношийг баталгаажуулах зорилгоор өөрчлөлттэй хэсгээс тусгай багажаар жижиг эд авч шинжлэхийг умайн хүзүүний эдийн шинжилгээ гэнэ.

Эсийн шинжилгээгээр өөрчлөлттэй гарсан бол эдийн шинжилгээг эмчийн заалтаар хийлгэнэ.

Шинжилгээгээр

  • Умайн хүзүүний жинхэнэ шарх
  • Умайн хүзүүний үрэвсэл
  •  Умайн хүзүүний хавдрын урьдал өвчин
  • Умайн хүзүүний хорт хавдар
  •  Умайн хүзүүний ургацаг, үү.
  • Умайн хүзүүний цайралт
  • Умайн хүзүүний өнгөт дурангийн шинжилгээ хийх явцад илэрсэн эмгэг өөрчлөлтүүдийг нарийвчлан оношилно.

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Мэдээлэл: