Мэс ажилбар

Умайн хүзүүний наалдац салгах

Умайн хүзүүний суваг олон шалтгааны улмаас наалдаж болдог

  • Үрэвсэл
  • Үр хөндөлт зулбалт
  •  Умайн хүзүүнд хийгдсэн ямар нэгэн мэс ажилбарууд

 

Шинж тэмдэг: 

  • хэвлийн доод хэсгээр өвдөх, базлах
  • гуяруу дамжиж өвдөх
  • сарын тэмдэг ирэхгүй байх, эсвэл үзэгдэх төдий бага хэмжээтэй ирэх мөн маш их өвдөлттэй байх

 

Хийгдэх эмчилгээ

Умайн хүзүүг зондлон наалдцыг салгах, дахин наалдац үүсэхээс сэргийлж шаардлагатай бол эмчилгээний журмаар спираль тавьдаг.

Спиралийг 2 сарын дараа буцааж авах ба үйлчлүүлэгч өөрөө хүсвэл спиралийг авахгүйгээр жирэмснээс хамгаалах зорилгоор үргэлжлүүлэн хэрэглэж байж болно.