Жирэмсний ЭХО оношилгоо

төрөхийн өмнөх шинж тэмдэг илрүүлэх, ЭХО оношилгоо /36-38 долоо хоног/

Төрөхийн өмнөх шинж тэмдэг илрүүлэх, ЭХО оношилгоо: Төрөхийн өмнөх болон төрөх үеийн хүндрэл үүсэх эрсдэлийг илрүүлэх үзлэг юм. Илэрсэн тохиолдолд цаг алдалгүй арга хэмжээ авснаар аливаа хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

ургийн эхо оношилгоо
  • Умайн сорвины зузааныг хэмжиж тодруулдаг
  • Ясжилтын цэгийг үнэлснээр ургийн уушгины хөгжил хэр байгааг үнэлэх боломжтой.
  • Ургийн жин багадалт, өсөлтийн саатал.
  • Ургийн бүтэлт, ихсийн шохойжилт.
  • Ураг орчмын шингэний хэмжээг үнэлэх.
  • Хүй хүзүүгээ ороосон эсэх
  • Төрөлтийн урьдчилсан төлөвлөлтийг хийх боломжтой.

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Мэдээлэл: