Жирэмсний ЭХО оношилгоо

Жирэмсний 8 сартай ЭХО оношилгоо /28-32 долоо хоног/

Жирэмсний 8 сартай ЭХО оношилгоо: Жирэмсний 5 сараас хойших эхо оношилгоо нь ургийн хөгжлийн үе шатуудад эрхтэн тогтолцооны эмгэг байна уу? ургийн өсөлт хөгжил хэвийн явагдаж байгааг илрүүлэх зорилгоор хийгддэг.

ургийн эхо оношилгоо
  • Ургийн эрхтэн тогтолцооны болон зүрхний эмгэг
  • Ургийн хавдар байгаа эсэх
  • Ургийн жин багадалттай эсэх
  • Ургийн өсөлтийн саатал байгаа эсэх
  • Ураг орчмын шингэн ихсэлт, багасалт
  • Эхсийн хөгжил хангалттай байгаа эсэх
  • Ясжилтын цэг үүссэн эсэх
  • Жирэмсний үеийн болон төрөхийн өмнөх хүндрэлийг илрүүлэх зорилготой.

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Мэдээлэл: