Жирэмсний ЭХО оношилгоо

жирэмсний хугацаа шалгах, ЭХО оношилгоо /11-13,6 долоо хоног/

Жирэмсний хугацаа шалгах, ЭХО оношилгоо: Энэ хугацаанд эхо оношилгоонд хамрагдсанаар ургийн хромосомын эрт үеийн эмгэг тодорхойлох бөгөөд ургийн хүзүүний арын зай(NT), хамрын хянга ясны(NB) хэмжилт хийдэг.

Үзлэгийн явцад шаардлагатай бол нэмэлт хэд хэдэн хэмжилтүүдийг хийж шинжилнэ. Хромосомын эмгэг илрүүлэх үзлэг хийх явцад том хэмжээний болон эрхтэн тогтолцооны олон хавсарсан эмгэг байвал эрт үед нь илрүүлэх боломжтой байдаг.

 • Ургийн зүрхний цохил
 • Ургийн өсөлт хэмжих
 • Ургийн хүзүүний арын зай
 • Ургийн хамрын хянга яс
 • Толгой, нүүрний хэсэг (гавлын ясны бүтэц, судасны багц, нүд хоорондын зай)
 • Зүрх (байрлал, цохилтын тоо, хэм жигд, 4 хөндий)
 • Ходоод
 • Давсаг
 • Гэдэсний эхо ойлт
 • Хэвлийн урд хана хэвийн эсэх
 • Ихсийн байрлал
 • Умайн хүзүүний урт зэргийг үзэж хэмжилт хийдэг.

Жирэмсний эрт үед ургийн дауны хам шинж, зүрхний гажиг, хромосомын эмгэгийг илрүүлэх зорилгоор “ХЭТ АВАЙН” оношилгоогоор ургийн шилэн хүзүүний арын зайн, шингэний зузааныг хэмжихийг NT хэмжилт гэнэ.

Хэт авайн шинжилгээнд хамрагдах хугацаа чухал бөгөөд жирэмсний 14 долоо хоногтойгоос хойш ургийн шилэн хүзүүний арын шингэн арилдаг тул хэмжилт хийх боломжгүй болдог.

Тиймээс ЖИРЭМСНИЙ 3 сартайд буюу 11долоо хоногтойгоос – 13 долоо хоног 6 өдөр хүртэлх хугацаанд хамрагдах хэрэгтэй. “NT-ийн хэмжээ нь хугацаанаасаа хамааран 11н долоо хоногтойд 2,2мм-ээс их, 12н долоо хоногтойд 2,4мм-ээс их, 13н долоо хоногтойд 2,8мм-ээс их байх нь NT зузаарсан буюу өөрчлөлттэй эмгэг гэж үзнэ.”

“Хэт авайн оношилгоогоор NT хэмжээс хэвийн хэмжээнээсээ их байвал дараагийн шинжилгээ болох Эхийн цусанд ” Хоёрол тест” болох #BETA_HCG#PAPP_A-гийн шинжилгээг авч шинжилгээний тоон хэмжээст хариуг нэгтгэснээр хромосомын эмгэгийг 90% илрүүлнэ.”

Жирэмсэн бүх эмэгтэйчүүд хамрагдах боломжтой бөгөөд ялангуяа 35-с дээш насны жирэмслэлтэд хромосомын эмгэг, Дауны хам шинжтэй хүүхэд төрөх эрсдэл ихэсдэг тул 3 сартай хэт авайн оношилгоонд зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай.

Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл мэнд, гэр бүл
төлөвлөлтийн эмнэлэг

“Зөв хандлага, Зөөлөн үйлчилгээ

Мэдээлэл: