Хүмүүсийн дунд жирэмслэлтийн явц сар сараар хэмжигдэн яригддаг бол эмч нар жирэмсний явцыг 7 хоногоор тодорхойлон, эхийн хэвлий дэх ургийн хөгжлийг тухайн ургийн хэдэн 7 хоногтой байна, түүнийг үндэслэн заавар зөвлөгөө өгдөг.

Сарын тэмдгийн дунд үед жирэмслэх магадлал хамгийн өндөр үе байдаг. Энэ үед өндгөвчний хананаас чөлөөлөгдсөн өндгөн эсүүд, эр бэлгийн эстэй нэгдэж үр тогтсоноор жирэмслэлт эхэлнэ.

Ургийн өсөлт :
Үр хөврөл үүсэхэд хамгийн түрүүнд түүний хүйс /ХҮҮ эсвэл ОХИН/ нь тодорхой болсон байдаг.