эмэгтэйчүүдэд зориулсан үйлчилгээ

эмэгтэйчүүдийн дааврын шинжилгээ

  • 1, Урьд өдөр нь сайн унтаж амарсан байх
  •  Шинжилгээ өгөх үедээ аль болох тайван байна.
  • Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн мөчлөгийн аль үед өгөхөө эмчийн заалтаар тодорхойлсон байх. Үүнд сарын тэмдгийн 2,3,4 хоног (LH, FSH) болон 21,22 хоног( progeseteron) гэх мэт
  • Шинжилгээнд нөлөөлөх зарим эмийн бэлдмэлийг шинжилгээ өгөхөөс 72 цагийн өмнөөс хэрэглэхээ зогсоох. Тухайлбал бамбайн TSH дааврын шинжилгээнд дараах эмүүд нөлөөлнө. Үүнд амиодаронкордарон, допамин, лити, кали иодид орно. Эр бэлгийн даавар-тестостероны шинжилгээ өгөхөд эстроген болон андроген эмчилгээ, таталтын эсрэг эм, стеройд эмүүд, кломифин, барбитурат . Эстрадиолын шинжилгээ өгөхөд ампициллин болон тетрациклины бүлгийн эмүүд жирэмснээс хамгаалх эм, глюкокортикоид хэрэглээг зогсоох хэрэгтэй.
  •  Тестостерон, АКТН, кортизол зэрэг дааврыг өглөө 10 цагаас өмнө шинжлүүлэх шаардлагатай. Учир нь эдгээр дааврууд өглөө хамгийн их хэмжээгээр ялгарч байдаг.